סכומי הרצאות

אייקון

במהלך השנה, הסטודנטים נחשפים להרצאות מגוונות ממרצים נבחרים בתחומי היהדות, הציונות וההסברה.  משך ההרצאה כשעתיים ובסופו מתקיימים דיונים על נושא ההרצאה.
אתם מוזמנים לצפות בסיכומי הרצאות שכתבו סטודנטים שלנו בתוכנית ההכשרה לפי נושאים.

מצגות

במהלך השנה, הסטודנטים אשר נמצאים בתכנית ההכשרה וקיימו את כל מטלות הקורס יוצאים למשלחות בקהילות היהודיות בתפוצות.
כל הסטודנטים מכינים מצגת הסברה אשר תוצג בפני תלמידים, סטודנטים וחברי הקהילה באותה המשלחת. מטרת המשלחת היא להציג את המצב בישראל, הקשיים והאתגרים שעומדים בפני אזרחי ישראל.
בחלק גדול מהמצגות חברי המשלחת מציגים את נקודת מבטם וחייהם בישראל, ומסבירים מדוע חשוב לחזק את הקשר עם התפוצות.